e-mail: kontakt@zbijskladke.pl
tel (22) 225 55 85
Zaloguj się
Menu główne

OC zawodowe i działalności gospodarczej

OC zawodowe i działalności gospodarczej

Jeśli prowadzisz firmę, w której ponosisz odpowiedzialność osobistą za szkody powstałe w trakcie wykonywania działalności zawodowej ubezpieczenie OC zawodowe jest dla Ciebie. Są zawody, w których obowiązek posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za szkody wynika z ustaw dotyczących poszczególnych grup zawodowych, dla pozostałych możesz wykupić taką polisę dobrowolnie.

Zakres odpowiedzialności towarzystwa, a także wysokość sumy gwarancyjnej czy też sumy ubezpieczenia regulują przepisy prawa, odpowiednie dla danego zawodu. Przepisy zawsze wskazują do jakiej kwoty ubezpieczyciel zobowiązany jest ponieść odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Ciebie w związku z wykonywanym zawodem. Do takich zawodów należą między innymi: notariusz, lekarz i lekarz dentysta, prowadzący biura rachunkowe, architekci, ale też wiele innych.

Nie musisz prowadzić działalności w ramach której ubezpieczenie OC jest wymagane ustawą aby móc chronić siebie i swoją firmę przed szkodami powstałymi w trakcie wykonywania swojej pracy. Możesz zawrzeć ubezpieczenie OC działalności gospodarczej niezależnie od tego czym zajmuje się Twoja firma. Ubezpieczenie chroni przed szkodami wynikającymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Może obejmować również odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Dodatkowo możesz sam modyfikować i dopasowywać zakres ochrony do swoich potrzeb.

FacebookG+TwitterRSS