e-mail: kontakt@zbijskladke.pl
tel (22) 225 55 85
Zaloguj się
Menu główne

Wyrejestrowanie pojazdu

Aby wyrejestrować pojazd właściciel musi złożyć podanie w odpowiednim urzędzie (w postaci formularza dostępnego w urzędzie gminy lub starostwie powiatowych, oraz na stronach internetowych tych jednostek).

Do wyrejestrowania pojazdu potrzebne są:

- wypełniony wniosek,
- oświadczenie informujące o kradzieży pod groźbą odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (w przypadku kradzieży pojazdu)
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji, potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu (lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży – w przypadku kradzeży)
- dowód rejestracyjny,
- karta pojazdu, jeżeli była wydana.

Dodatkowo: dowód osobisty właściciela, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu, aktualną polisę (lub dowód opłacenia składki za OC).

Pojazd należy wyrejestrować w odpowiednim urzędzie, dokument potwierdzający wyrejestrowanie należy przedstawić Towarzystwu Ubezpieczeń , w którym wykupione było ubezpieczenie OC, które rozwiąże umowę i zwróci część składki z niewykorzystany okres ochrony.

FacebookG+TwitterRSS