e-mail: kontakt@zbijskladke.pl
tel (22) 225 55 85
Zaloguj się
Menu główne

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Odpowiedzialność Cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie.

Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Ubezpieczenie działa przez 12 miesięcy 24 h/dobę, niezależnie od tego kto prowadzi samochód. Ubezpieczenie działa również wtedy, kiedy auto nie jest użytkowane (np. kiedy staczając się uszkodzi pojazd znajdujący się obok).

FacebookG+TwitterRSS